کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 17 اردیبهشت 1317 در دامغان

متخلص به رویا

ساکن فرانسه

شاعری:

اولین مجموعه شعر او با نام "بر جاده‌های تهی" در سال 1340 منتشر شد. در سال 1348 با انتشار بیانیه شعر حچم دست به خلق نگرش تازه‌ شعری زد. او در سال 2001 عنوان "شوالیه ادب و هنر" را از دولت فرانسه دریافت کرد.