چراغ دریا

نقشِ کوچکی برایت دارم
نقشه‌ی کوچکی
که هر وقت مرا ببینی
به سرفه بیفتی
و سرگردان اقیانوس‌ها باشی
مدهوش موج‌ها
پیش از طوفان نوح
به خانه برگشتم
و
چراغِ دریا را خاموش کردم.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : محمدرضا  براری
سایر اشعار این شاعر

چاردیواری شعر

خواندن ادامه >