تو را خودم کشتم 
و حالا سال‌هاست 
دست‌هایم را 
هر چه بیشتر می‌شویم 
کثیف تر می‌شوند.
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : فرسا عمران
سایر اشعار این شاعر