مرده‌ها با کسی درگیر نمی‌شوند

مرده‌ها با کسی درگیر نمی‌شوند
مرده‌ها جا را برای کسی 
تنگ نمی کنند
مرده‌ها آرامند
و هیچ‌چیز نمی‌تواند 
سکوت آن‌ها را بشکند
باید مرده باشی 
تا احساس مرا درک کنی 

متولد 1358، بابل. مجموعه‌های منتشرشده:
 «مردی که سایه‌اش قاب شده» و...