پرنده ای در عمق 

پرنده ای در عمق 
و شش جهت گلوله 
در دو تای زخم
یکی سینه 
یکی معنا 
و مابقی 
دشت‌های خیسِ گریان.

متولد 1357، بهشهر. مجموعه‌های منتشر شده: 
«ابرها سر زا می‌میرند» و...