کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۱، سمنان.
مجموعه‌ی منتشر‌شده:« من تا هزار 
و سیصد و... سال عاشقم»