می‌دوم 
نمی‌رسم
سایه‌ات
پشت‌سرم
شکلک در‌می‌آورد...

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : حسین مهربانی
سایر اشعار این شاعر