کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

هفت‌گانه‌ای برای لیلا

بگو به لیلا
زن‌ها گیسوی سیاه‌شان را که می‌گسترانند
                                    شب می‌شود
قصه‌ی چشم‌های تو آغاز می‌شود
2
بگو به لیلا
خواب‌هایم را بیدار می‌کنم
هراس‌هایی که از پا نمی‌نشینند
عاشقانه‌هایی که با جاری شدن نام تو می‌رقصند
3
بگو به لیلا
عشق با جدایی آغاز می‌شود
تو هنوز در منی
مثل آب قنات‌ها
ناپیدا و جاری

4
بگو به لیلا
می‌خواهم سفر کنم
اما همه‌ی راه‌ها مسدوند
همه‌ی راه‌ها مسدودند
جز راهی که به تو ختم می‌شود

5
بگو به لیلا
جهان خاکستر عاشقان توست
به کجا سفر کنم؟

6
بگو به لیلا
هر پاره‌ی تنت سرزمینی است
چشم‌هایم در اقیانوس تو شناورندبگو به لیلا
 تا صبح بیدار ماندم وُ نوشتم وُ
                     خط زدم
بعد هی نوشتم وُ خط زدم
و در آخر همه‌ی کلمات خط خوردند
                                 جز نام تو

رضا طاهری