کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳، ملایر.

مجموعه ی منتشر شده:«اندوه خیابان یکطرفه»

در افغانستان رقصیده ام

در افغانستان رقصیده ام
وقتی دختری کوچک بودم
آوار آوار شعر دزدیم
تن‌هایم تکه تکه شده بود
و هر تکه‌اش
آغاز یک جنگ
در افغانستان رقصیده‌ام
بی‌آن‌که بردگی‌ام
جایی برای بوسیدن
گذاشته باشد...
دور تا دور جنگ
دور تا دور گرسنگی
دور تا دور
بردگی...
در افغانستان رقصیده‌ام
با چند چشم
چند زبان
چند...
 

لیلا واحدی