اگر نام تو 
به هر زبانی جاری شود 
تا ابد کامش را 
تسخیر خواهی کرد
چه گاو بازی در اسپانیا باشد
چه عاشق‌پیشه‌ای در پاریس
چه گل‌فروشی در هلند
چه معلمی در  کابل
تا وقتی که برقع 
به چهره کشیده‌ای
و آرام 
از بازار تجریش عبور می‌کنی
کسی به راز ما 
پی نخواهد برد
هنگامی که دست‌فروش‌ها 
تو را 
به نام مستعار 
داد می‌زنند 
داد می‌زنند
توتِ هراته
توتِ هرات.

 

کلمات کلیدی : |

 شاعر : پاکزاد اجرایی
سایر اشعار این شاعر