کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

تولد 1345، تهران، ساکن کرج.
مجموعه‌های شعر منتشر شده:
«ژوکوند و زلیخا»، «ماه مثلثی» و ...