کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1353، اندیمشک.
 مجموعه‌های منتشر‌شده:
«مخاطب ممنوع»، «اهل قبور» و...