کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1364، ساری، ساکن سمنان.
مجموعه‌های منتشر‌شده:
«وقتی که می‌گیرد دلم»، ‌«همسفر آرزوها»