کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۶، مشهد، درگذشته‌ی ۱۳۷۸، مشهد.
مجموعه‌ی منتشر‌شده:«کتیبه‌ی پنهان»