کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۶، مشهد، درگذشته‌ی ۱۳۷۸، مشهد.
مجموعه‌ی منتشر‌شده:«کتیبه‌ی پنهان»

لت‌خوردگان کنار جاده‌ی ابریشم

لوح‌ها نوشته شد اما 
آن اتفاق دور نیفتاد 
آن اتفاق دور...
و استعاره‌های مضطرب از سمت آن «کتیبه‌ی پنهان» طلوع کرد

شاعران شرق 
دل‌مونسان غربت عالم 
لت‌خوردگان کنار جاده‌ی ابریشم
با زلف‌های مبهم او
هم آغوش می‌شوند 
و... خاموش می‌شوند.

رضا ضیائی‌نیا