کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۹، سنندج.
مجموعه‌ی منتشرشده: 
«از افکارم ابر، آتش می‌بارد»