کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 21 آذر ۱۳۱۴ در تبریز

ساکن کانادا

از اعضای سابق کانون نویسندگان ایران و رئیس سابق انجمن قلم کانادا

شاعری:

اولین مجموعه شعر او "آهوان باغ" در سال 1341 منتشر شد. مهم‌ترین کتاب او با نام "خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم" در سال 1374 به چاپ رسید. این کتاب در دو بخش "خطاب به پروانه‌ها" (شعرها) و "چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم" (بحثی در شاعری) جریان شعر پست مدرن در ایران را آغاز کرد و به یکی از جریان‌های شعر دهه هفتاد تبدیل شد.