کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۳، تهران. 
مجموعه‌ی منتشرشده: «درون من، بدون من»