دلتنگی

کم است انگشتانم
برای دلتنگی‌هایی که مدام سر می‌روند ازدستانم
تو نیز دستت را بیار
و دستان هرآن‌کس را که می‌شناسی
تا سر برود دلتنگی
از دستی به دستی
شاید کافی شود این همه دست
برای  این همه دلتنگی

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : رضا اکبری نوری
سایر اشعار این شاعر