دلتنگی

کم است انگشتانم
برای دلتنگی‌هایی که مدام سر می‌روند ازدستانم
تو نیز دستت را بیار
و دستان هرآن‌کس را که می‌شناسی
تا سر برود دلتنگی
از دستی به دستی
شاید کافی شود این همه دست
برای  این همه دلتنگی

متولد ۱۳۵۳، تهران. 
مجموعه‌ی منتشرشده: «درون من، بدون من»