کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1343، کرمان. مجموعه‌های منتشر‌شده: 
«با دُن‌کیشوت از این جاده گذشتیم»