کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1334، ساری. مجموعه‌های منتشرشده: «وسعت پرواز»، «از هفتاد که بگذریم» و...