کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1363، مشهد. مجموعه‌ی منتشر شده: 
«دایره‌ها دست از سرتان برنمی دارند»