کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۸، همدان.
مجموعه‌ی منتشرشده: «از خنده مردن»