کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1356، قزوین.
مجموعه‌های منتشرشده: «تو دانه‌‌ی اول اناری باران»، «سیب بخوان»