کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

علی عظیمی شاعر متولد ١٣٦٣، اهل تبریز است.

مجموعه منتشرشده: «حجم یک جمجمه»