کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1329، مشهد.
مجموعه‌های منتشرشده: «دلقک در باران»،
«در وطن سنجاقک‌ها» و...