کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳، مشهد.

مجموعه ی منتشرشده: «وچاقوها خواب دیدهاند مرگ را»