کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۷، قزوین.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: «جای خالی هزار پرنده»