کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1355، بوشهر. 
مجموعه‌ی  منتشر شده: «ژن مغلوب»