کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۵ اراک، ساکن تهران
مجموعه‌ی شعر؛ شهریورِ مرد در مرداد