به همت نشر اتحاد؛


داستان مستند، نمای نزدیک چشم‌های توست منتشر شد

داستان مستند، نمای نزدیک چشم‌های توست، جدیدترین اثر حسن ملائی منتشر شد. این کتاب در 80 صفحه به همت نشر اتحاد به چاپ رسیده‌است.

تیراژ این کتاب در چاپ اول 100 نسخه است که توسط کتاب آیلار به فروش می‌رسد.

در متن این کتاب آمده‌است:

"این داستان سه چاقوست

چاقوی چاقی که گوش می‌برد

گوش تیز می‌کند

گوشه موضوع را می‌چسبد و در خون جاری می‌شود

 

این داستان دو چاقو است

چاقوی خماری که وقتی گوش تریاک را می‌برد

به پدر فکر می‌کند، به مادر، عشق، ناموس

 

این داستان یک چاقو است

چاقویی که در آشپزخانه دنبال شنل می‌گردد

و پیاز سرخ می‌کند"

1400/7/11