کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 16 تیر 1324 در تهران

درگذشته‌ی 9 آذر 1389

از شاعران جریان شعر دیگر

شاعری:

کتاب‌های شعرش بعد از فوتش توسط نشر بیدگل به چاپ رسید. "دیدن" در سال 1393 و "جوانی‌ها" در سال 1394 منتشر شده‌است.