با حضور علی مسعودی نیا و سعدی گلبیانی؛


اثر جدید حسن ملایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت


اثر جدید حسن ملایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت

نقد و بررسی کتاب "داستان مستند، نمای نزدیک چشم‌های توست" در خانه هنر سپندارمذ برگزار شد.

در آغاز این مراسم، که با حضور اهالی شعر در روز جمعه 22 بهمن برگزار شد، علی مسعودی نیا دقایقی درباره حسن ملایی صحبت کرد. در ادامه سعدی گلبیانی و میثم فلک‌ناز پیرامون کتاب سخن گفتند.


 

 

 

 

 

در این مراسم که با اجرای مائده امینی همراه بود، شاعر کتاب "داستان مستند، نمای نزدیک چشم‌های توست" چند شعر از مجموعه را برای حاضرین قرائت کرد.

1400/11/24