چه کبوتری می‌تواند دریا دریا هیچ نیمه‌ای از من دورو بر تو ستاره باشد...

هیچ نیمه‌ای
                از من
بدون تو  اگر
          جدا شده بود
نه دور‌و‌برِ ما
       دریا  دریا کشتی‌ها 
نه این
    ستاره‌ها را
              که می‌شماری
دو سه 
     نگاه   شاید 
و حتماً بیشتر 
 کمتر از این
    در آسمان بوده یا باشند...
چه  کبوتری
              می‌تواند
  نیمه‌های 
پروازش را  که 
با تو
       من هم
   بعد از تقسیم روزگارم 
حرف‌هایی داشتم  که ندارم،
داشته باشد؟...

 

کلمات کلیدی : |

 شاعر : ابوالقاسم ایرانی
سایر اشعار این شاعر

بگذار کور شنگول‌تر از ساعت شماطه دار دریچه باشد

خواندن ادامه >

با دست چپ گردن خروس بسوزد، خانه‌ی شاعران جهان خط‌خطی‌ست

خواندن ادامه >