کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1332، بزنجان کرمان، ساکن تهران.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: «طلعت منم!»، «اعلام می‌کنم!»

من خوبم 

من خوبم 
در شهر
اما
بسیار زباله تولید می‌شود
درخاکچال پردازش 
                آمده است 
می‌توان سجده کرد
به سطل‌های زباله 
من خوبِ خوبم
وَ
بوی پهن گم شده است
گوش‌هایم
           دراز              دراز
تکان می‌خورند
اما
خوبم 
به گفته وناگفته‌ی 
مدیران پردازش
بی‌خوبی که خوبیت ندارد
کیمیای باربری
عرعری‌ست
نشانه‌ی 
اعلام حضور

فرخنده حاجی زاده