هم

ای هیاهوی لامکان ابداء
هم ذات ظاهر در اکسیر شنود
 در تقدس چکّه
چله‌ی استغراق
انشقاق نیل
شُرّه‌ی خون میش
چرخشِ کلید
هم اسم اعظم پنهان
واضع  وضوح در تسلسل اصوات
که به این دم به هم هم هم هم همهمه‌ی مشابه
می‌خوانمت به نام
انعکاس بی‌پایان درهم 
                            و 
                               همه.

 

کلمات کلیدی : |

 شاعر : لیلی گله داران
سایر اشعار این شاعر

تنی با خویش

خواندن ادامه >