کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۱، رشت.

با تلویزیون

با تلویزیون
درباره‌ی مسائل خانوادگی حرف
  می‌زنم
دستم در یک کاسه است
با یخچال
روزی
با یک کفش‌ام در خیابان
هر بار
سر یک کیف
روی شانه‌ی من است
اجازه می‌دهم
هر شب
یک کتاب
به رختخوابم بیاید
تو اما
در هیچ کدام از
کشو‌های این خانه
نیستی

مریم فرجی