کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۳۳، فیروزآباد، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشرشده: «با کابوس‌های زن»
«چشم‌های لوچ زمین» و...