کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1342، رشت.
مجموعه‌ی منتشر شده: «همکاری حروف سربی»

عاشق كه شدی

عاشق كه شدی
بعضی شهرها
بعضی هواها
عاشقانه ترند
برایِ عاشق شدن اما مثلِ مردن
فرقی نمی‌كند كه كجا باشی!
*
یك روز
به سادگی
به چشم‌هایِ كسی نگاه می‌كنی
و بعد از آن
هر وقت نگاه می‌كنی
در آینه دیگر نیستی!

یوسف صفار