روزی که دور می‌شدی 
نمی‌دانستم باران 
جای پای تو را پاک می‌کند 

بعد از تو 
در خلوت دریچه 
تیغ ماه
گلوی مرا برید

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : غلامحسین چهکندی‌نژاد