کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۸، تویسرکان، ساکن کرج.
 مجموعه‌های منتشرشده: 
«گنجشک‌ها قابل‌ تأمل‌اند»، « عشق ماناست» و... 

می‌گذرد تابلویِ پایان شهر با خطی قرمز و  اُریب

می‌گذرد تابلویِ پایان شهر با خطی قرمز و  اُریب
شهرداری سفری خوش را آرزو می‌کند 
و مفتی‌ها حد ترخص را جاری
در حاشیه‌ی زنگانی اما
شغال‌ها زوزه‌کشان ماتحت بر زمین  می‌کوبند 
حیوانات دیگر نیز
برای تعیین قلمرو   
می‌پاشند بر چهار  وجه جغرافیا!

علی‌اکبر جانوند