کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد1321، طالقان، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشرشده: «رستم در مغاک» و «در جست‌وجوی خورشید»

نگاه غنچه

با من نگاه غنچه به باغ است 
پرطلب 
دستان باغبان پیر مرا باید 
اینک 
از سر شوق 
تا بشکفم دل خونین 
به نطع سبز شکیب.
دستی مرا نکوست
که در شیارهای زیادش
راهی به کهکشان شیری عطوفت 
نهفته است.
پرچین باغ مرا باید 
تا در امان باشم
از تطاول ضُجرت پاییز.

علی‌اکبر فرهنگی