کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1337 آبادان، ساکن شیراز.
مجموعه‌ی منتشرشده: 
«تمام حس وحشی من» 
 

چیست این

چیست این
نقطه‌چین 
بین صدا و‌سکوت
بر پوست روشن من
و سر‌انگشتان ساده‌ی تو!
 

طاهره پرنیان