کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۳، ایلام.

مجموعه های منتشر شده:« دمعشقیات»،«نت های تنهایی»

«گاو صندوق بر پشت مورچه کارگر» و ...