کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1336، سروستان.

روزی که جنازه‌ها کفن می‌کردند.

روزی که جنازه‌ها کفن می‌کردند.
سرها همگی بدن، بدن، می‌کردند
سرها وجنازه‌ها چه با بانگ بلند
فریادِ وطن، وطن، وطن، می‌کردند

مسعود کریمی