کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1321، کنگان (ساکن کرج). مجموعه‌های منتشر شده: «نم‌نم بارانم»، «عقل عذابم می‌دهد»، «پیکاسو در آب‌های خلیج فارس» و...