کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۷۴، تهران، ساکن شیراز.
مجموعه‌ی منتشرشده: «گذشته‌ی ابر» 

هنگام فراموشی 

هنگام فراموشی 
ردای ترس را
 به یادگار از  تو خواهم گرفت 
این آخرین 
رجعت من به تنی‌ست
که ماندگار می‌شود 
و اگر  
از آتش بزرگ عبور کردم 
خاکسترم را
در صدف 
خاک کن. 

محمد انتظاری