کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۶، شیراز.
مجموعه‌های منتشرشده: «ثانیه‌های گیج»،
«آدم از کدام فصل به زمین افتاد» و...

 از چشم‌های خیابانی 

 از چشم‌های خیابانی 
تا خواهش‌های یک گل و دستفروش
تا اتفاق‌هایی 
که بکر بود و...
راستی 
کدام خیابان 
مریم را به بیت‌المقدس می‌رساند
دیگر درختی نیست 
تا آرامشی را سبز 
و یک گل را 
به هزاران مریم پیوند دهد
مریم گل می‌دهد
اما هیچ گل مریمی
مقدس نیست

فرناز جعفرزادگان