کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳، قم. 
مجموعه‌ی منتشر‌شده:
«و عصر نیمه‌ی اردیبهشت یک زن بود»