او من نبود

در نگاه عكس من در قاب
روي شومينه
يلداي من
   در آيينه‌ی تالار نمايان شد
   و به بزمي شبانه نشست
       با او كه من نبود

برق كه رفت
 روشن كرد
    شمع روي شومينه را
و پشت ‌و‌ رو كرد
    قاب عكس را 
 شمع تا پگاهان
    سوخت
      اشك ريخت
        و خاموش شد‎.
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : محمد مستقیمی (راهی)
سایر اشعار این شاعر