او من نبود

در نگاه عكس من در قاب
روي شومينه
يلداي من
   در آيينه‌ی تالار نمايان شد
   و به بزمي شبانه نشست
       با او كه من نبود

برق كه رفت
 روشن كرد
    شمع روي شومينه را
و پشت ‌و‌ رو كرد
    قاب عكس را 
 شمع تا پگاهان
    سوخت
      اشك ريخت
        و خاموش شد‎.
 

متولد 1330، نایین. مجموعه شعرهای منتشر‌شده: 
«آن آویشن غریب»، «عاشقان ایستاده می‌میرند» و...